טיפול פסיכולוגי במתבגרים

טיפול פסיכולוגי במתבגרים דומה לרוב לטיפול במבוגר, מבחינת השימוש בשיחה, אולם יש לו מאפיינים ייחודיים עקב השלב ההתפתחותי בו נמצאים המתבגר או המתבגרת המגיעים לטיפול. ראשית, מתבגר לעתים מבקש טיפול אולם הוא חש התלבטות, אמביולנציה בסיסית, האם הוא צריך וזקוק לתהליך כזה אם לאו. שנית, המתבגר חי בבית, הוריו מממנים את הטיפול ורוצים להיות מעורבים בחייו ולקחת חלק מדברים חשובים המתחרשים בהתפתחותו, אבל המתבגר מבקש כחלק מצמיחתו לאדם עצמאי להוציאם מחוץ לתמונה. לפחות בדברים אותם הוא רואה כמרכזיים וחשובים… מכאן נוצר קושי, בין מיקומם המשפיע והנוכח של ההורים, ומיקום המטפל ביחד ובקשר עם המתבגר ועם הוריו. מעבר לנושאים הללו, חלק מהמתבגרים המגיעים לטיפול רגשי חווים תקופת חיים סוערת, מלאת התרחשויות, תקופה של דכדוך או תנודות עזות. קצב האירועים החיצוניים והפנימיים בחיהם מהיר, והטיפול עצמו חייב להיות מותאם לקצב זה.

בגלל מורכבות זו, לשיטתי המפגש הראשוני הוא עם ההורים, להכיר דרכם את המשפחה, את הרקע ההתפתחותי של הנער/ה והדרך בה הם תופסים את הדברים. מה מדאיג את ההורים ומה היו רוצים לראות משתנה. לאחר מכן אתחיל בתהליך עם המתבגר/ת. יתכן שאחרי מספר מפגשים אוכל לראות את הוריו, לשאול שאלות ממוקדות נוספות, לשתף אותם בדרך בה אני רואה את הדברים ומטרות התהליך. יתכן גם, שמרגע שהנער/ה יכנסו לתוך הקשר הטיפולי הם יבקשו/יתנו/יעבירו מסר שכל מפגש עם ההורים עלול להזיק לקשר השברירי שנבנה. במקרים אלו ההורים יזדקקו להרבה אורך רוח, והתקשורת איתם תהיה טלפונית ומינימלית, כדי לשמור על האפשרות של הנער/ה ליצור בתוך החדר מרחב טיפולי בטוח ומאפשר התפתחות. אני מתארת סכמה כללית, שחשוב שהורים ידעו. לא קל "להפקיד" בידי איש מקצוע את הילד/ה שלך בידיעה שתדע מעט על התהליך, לפחות למספר חודשים. ערוב של פסיכולוג הוא הכנסת אדם זר, לתוך חיי המשפחה, לתוך הסיטואציה האינטימית, כאשר מידת השליטה שלך כאדם, כהורה, מוגבלת. זוהי חלק מהמורכבות של טיפול פסיכולוגי במתבגרים. ישנם מטפלים או תחנות טיפולית שבכדי להתמודד עם מורכבות כמעט בלתי אפשרית זו מפרידים בין המטפל שעוסק הנער/ה למטפל שמלווה את ההורים. אני חושבת שפיצול זה לעתים חשוב, אולם ככלל אני מעדיפה לנסות בתחילה לעבוד עם ההורים במקביל לטיפול בבני נוער. בתפיסה שלי אני רואה את ההורים בבחינת שותפים פעילים לתהליך השינוי