קלפים טיפוליים

קלפים טיפולים הם כלי פשוט, ויזואלי, מהיר, נגיש ובלתי אמצעי ליצירת קשר טיפולי הם מאפשרים עבודה בכל רמות התודעה והרגש. הם מסייעים לפתח תקשורת, להגיע לעולם הפנימי (הרגשי), לדמיון ולחשיבה היוצרת. השימוש בקלפים מהווה גורם מאיץ ומקדם את התהליך הטיפולי תוך התנסות במשחק וחוויה ייחודית. המפגש האישי עם הקלפים מעשיר את עולם הדימויים, המטאפורות והאסוציאציות. הוא מפתח את הדמיון והיצירתיות, מעצים את יכולת הביטוי המילולי של רגשות ומחשבות, ומחזק את האפשרות לתקשורת תוך אישית ובין אישית – הן במעמד הטיפולי והן בחיים עצמם