טיפול פסיכודינמי

שם כולל לכמה זרמים בפסיכולוגיה, שהתפתחו משיטת הטיפול של זיגמונד פרויד. בעוד פרויד ופסיכואנליטיקאים אורתודוכסים אחרים ישבו מאחורי המטופל, ששכב על הספה. בפסיכותרפיה דינאמית, יושבים המטפל והמטופל זה מול זה ומקיימים שיחה פנים אל פנים. לא מדובר רק בארגון שונה של החדר, אלא שינוי בתפיסה. פרויד תפס את תפקידו של המטפל כניטראלי וכאנונימי ביחסיו עם המטופל, כדי לאפשר עבודה רק על החלק הפנימי ה"תוך-אישי" של המטופל. 

כיום ממשיכי דרכו מאמינים שיש להתייחס ליחסים הנוצרים בין המטפל למטופל, הן בפני עצמן והן כמשקפים את מה שקורה למטופל ביחסיו הבינאישיים בכלל. ישנו מעבר מ"פסיכותרפיה של אדם אחד" ל"פסיכותרפיה של שני אנשים" המטפל נוכח, מעורב ולוקח אחריות. בד"כ התהליך הטיפול מנסה להוביל לשינוי והתפתחות משמעותיים. נוגע לעיתים בבעיה ממוקדת ולעיתים מנסה להוביל לשינוי רחב ורב-מימדי בחיי האדם.